สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • เอกสารพร้อม หลักทรัพย์ค้ำประกันพร้อม อนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ
 • ให้วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
 • ได้รับเงินเต็มจำนวน
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% / เดือน
 • ผ่อนชำระได้นานถึง 84 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยทั้งหมด
 • คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 • อายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
 • มีรถเป็นของตนเอง และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • ไม่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  1. รถของท่าน
  2. เล่มทะเบียน (ตัวจริง)
  3. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  4. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
  5. เอกสารยืนยันรายได้ (รายการเดินบัญชีของธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน / สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ)
  6. บัญชีธนาคารหน้าแรก (บัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า)

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน