นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า/ผู้มาติดต่อ/พันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า

บริษัท เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์ จำกัด ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพันธมิตรทางธุรกิจคู่ค้าของเรานั้นมีความสำคัญ เราจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงในด้านความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บใช้ และเปิดเผยเป็นไปตามความประสงค์ของท่านและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเราจึงขอเสนอประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและคู่ค้าแก่ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

- สำหรับลูกค้าบริษัทฯ (ไฟล์ PDF)

- สำหรับผู้มาติดต่อและพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า (ไฟล์ PDF)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร พนักงาน และลูกจ้าง

บริษัท เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์ จำกัด ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานของเรานั้นมีความสำคัญ เราจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงในด้านความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บใช้ และเปิดเผยเป็นไปตามความประสงค์ของท่านและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเราจึงขอเสนอนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานแก่ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครและพนักงาน (ไฟล์ PDF)

- สำหรับผู้สมัครและพนักงาน (ไฟล์ PDF)

นโยบายการใช้งานแผนที่

บริษัท เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์ จำกัด ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนพิกัดตำแหน่งของท่านนั้นมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของท่าน เราจะยึดถือและปฏิบัติตามมมาตรการขั้นสูงในด้านความปลอดภัย และเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งของท่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บใช้ และเปิดเผยเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน และใช้เพื่องานบริการของเราเท่านั้น