สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับ

ลักษณะสินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนค่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดกิจการ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยลูกค้าแต่ละรายสามารถกู้เงินได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ทั้งผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ) ของผู้ขอสินเชื่อ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ (ถ้ามี)
 7. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (บัญชีที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้า

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • กลุ่มลูกค้าเก่า ที่มีประวัติเคยใช้บริการกับ เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัดมาก่อนเท่านั้น
 • พื้นที่กลุ่มลูกค้า และผู้ค้ำประกัน ที่มีชื่ออาศัยอยู่ในภูมิลำเนา 42 จังหวัด
  1. ตราด
  2. จันทบุรี
  3. ระยอง
  4. ชลบุรี
  5. สระแก้ว
  6. ปราจีนบุรี
  7. นครนายก
  8. สระบุรี
  9. กรุงเทพฯ
  10. หนองคาย
  11. ฉะเชิงเทรา
  12. นครราชสีมา
  13. ลพบุรี
  14. อ่างทอง
  15. อยุธยา
  16. สิงห์บุรี
  17. นนทบุรี
  18. สมุทปราการ
  19. ปทุมธานี
  20. สมุทรสาคร
  21. สมุทรสงคราม
  22. นครปฐม
  23. อุดรธานี
  24. สกลนคร
  25. นครพนม
  26. บึงกาฬ
  27. ราชบุรี
  28. บุรีรัมย์
  29. หนองบัวลำภู
  30. ร้อยเอ็ด
  31. ยโสธร
  32. สุรินทร์
  33. ศรีสะเกษ
  34. ขอนแก่น
  35. อุบลราชธานี
  36. มหาสารคาม
  37. กาฬสินธ์
  38. กาญจนบุรี
  39. สุพรรณบุรี
  40. เพชรบุรี
  41. ประจวบคีรีขันธ์
  42. มุกดาหาร
 • คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องเตรียม
  1. ใบคำขอสินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ( ต้องระบุหมายเลข 13 หลัก ที่ตรงกับบัตรประชาชน )
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส(ถ้ามี)
  5. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
  6. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก(สำหรับโอนเงินให้ลูกค้า)
  7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม
  8. หมายเหตุ : เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  9. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน
  10. สเตทเม้นท์แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด ย้อนหลัง 6 เดือน
  11. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในภูมิลำเนา 42 จังหวัด
  1. ตราด
  2. จันทบุรี
  3. ระยอง
  4. ชลบุรี
  5. สระแก้ว
  6. ปราจีนบุรี
  7. นครนายก
  8. สระบุรี
  9. กรุงเทพฯ
  10. หนองคาย
  11. ฉะเชิงเทรา
  12. นครราชสีมา
  13. ลพบุรี
  14. อ่างทอง
  15. อยุธยา
  16. สิงห์บุรี
  17. นนทบุรี
  18. สมุทปราการ
  19. ปทุมธานี
  20. สมุทรสาคร
  21. สมุทรสงคราม
  22. นครปฐม
  23. อุดรธานี
  24. สกลนคร
  25. นครพนม
  26. บึงกาฬ
  27. ราชบุรี
  28. บุรีรัมย์
  29. หนองบัวลำภู
  30. ร้อยเอ็ด
  31. ยโสธร
  32. สุรินทร์
  33. ศรีสะเกษ
  34. ขอนแก่น
  35. อุบลราชธานี
  36. มหาสารคาม
  37. กาฬสินธ์
  38. กาญจนบุรี
  39. สุพรรณบุรี
  40. เพชรบุรี
  41. ประจวบคีรีขันธ์
  42. มุกดาหาร
 • เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพ หรือสามารถแสดงรายได้จากการประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัด 42 จังหวัด (ข้างต้น)
 • เอกสารที่ต้องใช้

  1. ใบคำขอสินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า /ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
 • สาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 31 สาขารวมสำนักงานใหญ่

  1. สำนักงานใหญ่
  2. นายายอาม
  3. ตะเคียนคู่
  4. ตราด
  5. สอยดาว
  6. สระแก้ว
  7. วังน้ำเย็น
  8. บุรีรัมม์
  9. กบินทร์บุรี
  10. ปราจีนบุรี
  11. ฉะเชิงเทรา
  12. นครนายก
  13. สระบุรี
  14. วังม่วง
  15. ลพบุรี
  16. นครราชสีมา
  17. ศรีนครินทร์
  18. นนทบุรี
  19. พระยาสัจจา
  20. ราชบุรี
  21. บางใหญ่
  22. กาญจนบุรี
  23. พัทยา
  24. ระยอง
  25. ปลวกแดง
  26. สัตหีบ
  27. หนองคาย
  28. บึงกาฬ
  29. อุดรดุษฎี
  30. มุกดาหาร
  31. สกลนคร