ต่อทะเบียน พรบ. ประกันภัย

รับต่อทะเบียน พรบ. ประกันภัย ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกประเภท ไม่ต้องไปขนส่ง..ก็ต่อได้

ชำระได้ทั้งที่สำนักงานสาขา กว่า 50 สาขา และการโอนเงิน

ซื้อประกันรถออนไลน์วันนี้ รู้ผลทันที ภายใน 1 วันทำการ

พ.ร.บ. รถยนต์ ราคาเริ่มต้นที่ 646 บาท

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. จากตัวแทนศูนย์

ฟรี ค่าส่งเอกสาร จากตัวแทนศูนย์สาขา

สนใจสอบถามเบี้ยประกัน และ พรบ. สามารถส่งข้อมูลเพื่อสอบถามก่อนตัดสินใจได้ค่ะ

ทางเราจะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 5 นาที ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันรถ มีอะไรบ้าง?

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่
 2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
 3. สำเนากรมธรรม์ปีปัจจุบัน / ใบเตือนต่ออายุ (ถ้ามีเอกสารนี้อ้างอิง จะช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันมากขึ้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถทำการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนที่ภาษีจะหมดอายุค่ะ - กรณีมี่ท่านแจ้งต่อภาษีประจำปีล่าช้า กรมการขนส่งทางบกจะคิดค่าปรับ 1% ต่อเดือนของค่าต่อภาษี - หากท่านขาดการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีติดต่อกัน 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ท่าน ถูกนายทะเบียนระงับการใช้รถยนต์ทันที (โปรดตรวจสอบกรมการขนส่งทางบก) ซึ่งท่านต้องเสียค่าปรับในการไม่ได้ต่อภาษี ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่อีกด้วยค่ะ - รถยนต์ ที่มีอายุรถเกิน 7 ปี , รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุรถเกิน 5 ปี จะต้องมี ใบตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) คือใบรับรองการตรวจสภาพการใช้งานรถยนต์ ณ ปัจจุบัน ว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ เพื่อประกอบการเสียภาษีประจำปี กับทางกรมการขนส่งทางบก โดยรถทุกคันเมื่อต้องการต่อภาษีประจำปี ปีที่ 8 ปี (โดยนับจากวันจดทะเบียน) ต้องนำรถไปดำเนินการเข้าตรวจ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งลูกค้าสามารถสังเกตเครื่องหมาย ที่มีคำว่า "สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)" -ราคาค่าตรวจ : รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท , รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท , รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท

พรบ.

พ.ร.บ. หมายถึง การประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก จะต้องมีประกัน พ.ร.บ. หากไม่ทำจะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรมการขนส่งจะไม่รับต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ดังนั้นบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ท่าน สามารถดำเนินการชำระค่าต่อภาษีประจำปีและชำระค่า พ.ร.บ พร้อมกันด้วยนะคะ

 1. คุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นทั้งตนเองและคู่กรณี
 2. เมื่อคู่กรณีเกิดชนแล้วหนี ยังมีค่ารักษาพยาบาล
 3. มีสิทธิ์ต่อทะเบียนรถประจำปี
 4. จ่ายเบี้ยถูกคุ้มครองหลักแสน

ประกันภัยภาคสมัครใจ ป.1

 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 4. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
* ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งงาน)

ประกันภัยภาคสมัครใจ ป.2

 1. ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1
 2. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 4. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย)

ประกันภัยภาคสมัครใจ ป.3

 1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยภาคสมัครใจ ป.4

 1. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 2. รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 3. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
จ่ายเพิ่มอีกนิด จาก พ.ร.บ. คุ้มครองคุ้มค่ากว่าเยอะ จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่นแทนท่าน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สะดวก หาซื้อง่ายในราคาประหยัด รวดเร็ว เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. จะได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยความพร้อมของตัวแทน สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทั่วประเทศ

ประกันภัยภาคสมัครใจ ป.5 กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย มี 2 แบบให้เลือก

ป.2 +

 1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
* * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท

ป.3 +

 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 4. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5