ปรึกษาด้านทะเบียนประกันภัย

ฝากขายรถ ที่ดิน

ร้องเรียนบริการ/ข้อเสนอแนะ

ทำไมถึงควรกู้เงินหรือขอสินเชื่อกับเอเอเอ็ม ?

chat

พิจารณาเงินกู้-สินเชื่อด่วนและเร็ว

เนื่องจากการบริการของเอเอเอ็มมีขั้นตอนน้อยกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าของเราให้สินเชื่อด่วนและเร็ว รวมถึงขอกู้ หรือขอสินเชื่อ ง่ายกว่าธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น

people

กู้ธนาคาร กู้แบงค์ไม่ผ่าน หรือติดปัญหาบูโรก็ขอกู้-สินเชื่อได้

เอเอเอ็มเข้าใจถึงปัญหาข้างต้นที่ท่านอาจเคยมีปัญหาทางการเงินมาก่อน เรายินดีพิจารณาสินเชื่อของท่านใหม่อย่างละเอียด เพื่อพยายามจะให้ท่านสามารถกู้หรือขอสินเชื่อได้สำเร็จ

people

ให้เงินกู้-สินเชื่ออย่างถูกกฎหมาย

เอเอเอ็มเป็น Non-bank ภายในระบบและทำสัญญาเงินกู้หรือสัญญาสินเชื่ออย่างถูกกฎหมาย และเรายังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับพิจารณาอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

chat

เป็นสินเชื่อหรือเงินกู้ที่มีความปลอดภัย

เนื่องจากเอเอเอ็มอยู่ในระบบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย หากระหว่างทางท่านมีปัญหาในการผ่อนจ่ายเกิดขึ้นเรายินดีร่วมหาทางออกด้วยกัน

people

ให้เงินกู้-สินเชื่อกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น

เอเอเอ็มยินดีพิจารณาให้เงินกู้หรือสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขว่าท่านเปิดธุรกิจหรือดำเนินกิจการมานานขนาดไหนแล้ว เพื่อให้ท่านไม่เสียโอกาสทางธุรกิจเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน เช่น ท่านอาจนำใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ มาขอสินเชื่อกับเรา

people

แก้ไขปัญหา รถ กำลังจะถูกยึด

เอเอเอ็มเป็น Non-bank เอเอเอ็มเข้าใจว่าในบางช่วงเวลาท่านอาจประสบปัญหาด้านการเงินโดยไม่คาดคิด และอาจทำให้ทรัพย์สินที่ท่านผ่อนอยู่อาจกำลังจะถูกยึด เรายินดีพิจารณาช่วยปิดบัญชีเดิม และจัดไฟแนนซ์ หรือรีไฟแนนซ์ รถนั้นใหม่กับเรา